Faceți căutări pe acest blog

duminică, 7 martie 2010

Descrierea Organizatiei

Asociatia de Dezvoltare Comunitara Ferentari, este o organizatie neguvernamentala, care s-a infintat la data de 10.11.2009, ca metoda de abordare a problematicii comunitatii din cartierul Ferentari, sect 5, Bucuresti.

Asociatia considera ca, lipsa comunicarii dintre autoritatea locala si comunitate a contribuit semnificativ la amanarea rezolvarii/ignorarea problemelor cu care se confrunta comunitatea noastra.

De asemenea, in procesul de rezolvare a problemelor acestei comunitati, consideram ca trebuie sa existe o abordare participativa: autoritate locala, societate civila si membrii comunitatii. Speram ca, prin infiinatarea organizatiei sa asiguram pe de o parte, comunicarea cu autoritatea locala , si pe de alta parte mobilizarea comunititatii,fapt care sa conduca la imbunatatirea situatiei membrilor comunitatii defavorizate din cartierul Ferentari.

MISIUNE, SCOP si OBIECTIVE ADCF

Misiunea ADCF este de a promova dialogul social, participarea si implicarea comunitatii in structurile de luare a deciziilor privind programele de dezvoltare comunitara, adresate populatiei defavorizate.

SCOPUL ASOCIATIEI

Scopul Asociatie de Dezvoltare Comunitara Ferentari este elaborarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea programelor de dezvoltare comunitara, care contribuie la imbunatatirea situatiei grupurilor dezavantajate, precum si protectia drepturilor omului bazat pe pricipiul non-discriminarii si egalitatii de sanse intre cetateni

Obiective

1. Implementarea de proiecte/programe care vizeaza educatia si formarea profesionala a membrilor comunitatilor defavorizate in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere.

2. Organizarea de cursuri de formare profesionala a membrilor comunitatilor dezavantajate in profesiile care conduc la imbunatatirea accesului acestor pe piata muncii.

3. Implementarea de proiecte/programe care vizeaza corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii.

4. Implementarea de programe/proiecte care vizeaza protectia mediului.

5. Infiintarea de Centre Comunitare la nivel local care sa ofere servicii integrate populatiei defavorizate.

6. Realizarea si implementarea de programe/proiecte in domeniul sanatatii.

7. Realizarea si implementrea de programe/proiecte in domeniul educatiei.

8. Realizarea si implementrea de programe/proiecte adresate tinerilor apartinand populatiei defavorizate.

9. Dezvoltarea de parteneriate locale cu autoritatile competente in vederea apartinand dezvoltarii comunitare a comunitatilor defavorizate.

10. Realizarea de studii si cercetari cu privire la situatia grupurilor dezavantajate.

11. Realizarea de rapoarte,studii,analize,cercetari care vizeaza protectia drepturilor omului.

12. Promovarea parteneriatului de gen in viata publica si privata.

13. Implementarea de proiecte/programe care contribuie la imbunatatirea participarii femeilor din comunitatile defavorizate la viata publica.

14. Incurajeaza si sustine participarea la educatia formala si non-formala a tinerilor si studentilor care provin din comunitati defavorizate.

15. Implemntarea de proiecte/programe adresate dezvoltarii comunitare a comunitatilor defavorizate cu accent pe comunitatea romilor.

16. Derularea de campanii de constientizare pentru combaterea discriminarii fata de grupurile dezavantajate cu accent pe comunitatea romilor.

17. Implementarea de proiecte/programe privind promovarae incluziunii sociale la nivel local/regional.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu