Faceți căutări pe acest blog

duminică, 7 martie 2010

Program de mentoring in cadrul Scolii Generale nr 136, sect 5, BucurestiAsociatia de Dezvoltare Comunitara Ferentari, a incheiat in data de 26.02.2010, un acord de parteneriat cu Scoala Generala nr 136, sect 5, Bucuresti, in vederea derularii unui program de mentoring.

Programul se va desfasura prin intermediul unor sesiuni de informare, educare, constientizare.

Sesiunile se vor adresa parintilor, elevilor si cadrelor didactice din Scoala Generala nr.136,sect 5, Bucuresti si vor fi sustinute de personal calificat: educatori de sanatate , outreach workeri, medici, asistenti sociali.

Obiectivele programului sunt:

a) Activitati de informare , educare si constientizare a beneficiarilor cu privire la importanta sanatatii.
b) Activitati de indetificare , mobilizare si consiliere a elevilor aflati in situati de risc (consumatori de droguri , TBC,HIV/SIDA, hepatita ,bolnavi cronici, s.a).
c) Activitati de informare si consiliere in domeniul harm reduction in randul elevilor , profesorilor si parintilor.


Personalul care va sustine sesiunile de IEC, isi desfasoara activitatea in cadrul proiectului Centrul de Asistenta Medico-Sociala Sastipen, un proiect pilot, care isi propune sa vina in sprijinul populatiei defavorizate/expuse la risc din cartierul Ferentari, prin oferirea de servicii medico-sociale si educatie sanitara gratuite. Asociatia de Dezvoltare Comunitara Ferentari colaboreaza, la implementarea acestui proiect in cartierul Ferentari, cu Centrul Romilor Pentru Politici de Sanatate Sastipen.


Parteneriatul este semnat pe o perioada de 1 an, respectiv martie 2010 - martie 2011.

Descrierea Comunitatii Ferentari, sect 5, Bucuresti

Comunitatea din cartierul Ferentari este alcatuita de 12.000 persoane si este rezultatul mai multor procese sociale distincte.
Populatia defavorizata din cartierul Ferentari este concentrata in zonele din Aleea Livezilor, Tunsu Petre, Zabrauti, Amurgului, Prelungiea Ferentari.
Spre deosebire de alte comunitati, locatarii acestei categorii de populatie sunt deseori nu numai familii tinere fara locuinte, dar mai ales familii excluse social sau marginalizate multiplu.
Istoricul comunitatii, excluziunea sociala a populatiei, impreuna cu infrastructura foarte precara a zonei, dau acestui cartier specificul unei comunitati inchise: acces redus la serviciile socio-saniatre, lipsa actelor de identitate, nivel de instruire scazut care conduce la acces redus pe piata fortei de munca, lipsa locurilor de munca, lipsa asigurarilor medicale, lipsa medicilor de familie si a unitatilor medicale care sa ofere servicii populatei aflate in nevoie, spatii insalubre de locuit (populatia defavorizata este concentrata in garsoniere tip gheto, fara apa menajera, fara electricitate, fara incalzire), risc ridicat de imbolnavire (HIV/SIDA, Hepatita C, TBC, s,a), lipsa educatei sanitare care sa conduca la prevenirea imbolnavirilor, consum de droguri injectabile in randul tinerilor, risc maxim de imbolnavire in randul copiilor care de multe ori se joaca pe terenuri de joaca pline de gunoaie si seringi folosite de consumatorii de droguri, lipsa comunicarii cu autoritatile locale.
In perioada octombrie 2009 -ianuarie 2010, grupul de initiativa a realizat o analiza a problemelor cu care se confrunta populatia din zona mai sus mentionata si au rezultat urmatoarele concluzii:


1. Lipsa actelor de identitate

Un factor important care conduce la excluderea menbrilor acestei comunitati este lipsa actelor de identitate. Cand vorbim despre lipsa actelor de identitate avem in vedere doua categorii de persoane si anume: personae care au avut acte de identitate insa care au fost pierdute, distruse sau expirate fara posibilitatea de a fi prelungite datorita lipsei spatiului de locuit si persoane care nu a avut niciodata acte de identitate. Numarul persoanelor care nu au avut niciodata acte de identitate este foarte mic in comparatie cu numarul persoanelor care au avut acte de identitate insa care au expirat.

2. Un numar important de persoane locuiesc fara forme legale

Un numar important de persoane locuiesc fara forme legale in garsoniere tip ghetto dobandite prin diferite metode (platite fara acte de proprietar, inchiriate fara forme legale). Fara forme legale si fara un domiciliu lega acestia nu pot beneficia de sistemul de protectie sociala oferit de autoritatile competente.

3. Lipsa accesului pe piata fortei de munca

Lipsa accesului pe piata fortei de munca este o alta problema cu care se confrunta populatia din acesta zona. Lipsa pregatirii profesionale, nivelul scazut de educatie conduce la imposibilitatea acestora de a fi prezenti pe piata fortei de munca. Fiind in imposibilitatea de a avea un loc de munca cu forme legale, foarte multe persoane din acesta zona practica munci ocazionale necalificate fara forme legale.

4. Spatii insalubre de locuit

Spatii insalubre de locuit. O alta problema identificata este situatia locuintelor. Aproximativ 2500 de persoane locuiesc in garsoniere insalubre, fara apa menajere, fara incalzire, fara a fi conectati la reteaua de termoficare a zonei, fara gaz metan. Subsolurile blocurilor sunt inundate si datorita faptului ca instalatiile de scurgere sunt distruse acesta situatie va persista pana in momentul in care autoritatile competente va identifica o solutie. In aceste garsoniere locuiesc familii care au mai multi membrii printre care un numar semnificativ de copii.
5. Riscul imbolnavirilor este foarte ridicat

Datorita conditiilor de trai, riscul imbolnavirilor este foarte ridicat. Boli cum sunt Hepatita B si C, TBC, HIV/SIDA, viroze pulmonare, boli cardiovasculare, diabet, sunt prezente in comunitatea din Zona Aleea Livezilor. Multi membrii ai comunitatii sunt afectati de aceste boli. In plus, in acesta comunitate consumul de droguri injectatile este un al factor care influenteaza starea de sanatate. Riscul imbolnavirilor HIV/SIDA in randul consumatorilor de droguri si nu numai este foarte ridicat. Dependentii de heroina injectabila folosesc de multe ori seringi in comun, fenomen care conduce la riscul de imbolnavire cu virusul HIV/SIDA si Hepatita C.

6. Copii sunt cei mai expusi riscului de imbolnavire

In comunitate copii sunt cei mai expusi riscului de imbolnavire. Copii isi au locul de joaca in preajma gunoaielor si in prejma seringilor folosite de consumatorii de droguri. Foarte multi copii din comunitate sunt lasati in grija bunicilor sau a rudelor de catre parintii care fie sunt plecati din tara fie sunt in penitenciare si nu beneficiaza de o atentie sporita. De multe ori copii se joaca cu seringile aruncate pe strada de consumatorii de droguri, seringi care prezinta un risc maxim pentru copii.

7. Lipsa asigurarilor de sanatate

Lipsa asigurarilor de sanatate este una din problemele cu care se confrunta marea majoritate a populatiei din zona Aleea Livezilor. Fiind in imposibilitatea de a plati contributia la Casa de Asigurari de Sanatate acestia nu beneficiaza de asistenta unui medic de familie sau de asistenta medicala. Intrebati ce fac in cazul in care au nevoie de asistenta medicala, acestia au raspuns ca se adreseaza spitalelor insa numai in cazuri de urgenta deoarece unitatile spitalicesti sau alti furnizori de servicii de sanatate sunt la distanta foarte mare de comunitate.

8. Lipsa unui dispensar

Lipsa unui dispensar este o alta problema cu care se confrunta populatia. Cel mai apropiat dispensar de comunitate este la o distanta de 10 statii de autobuz si nu este accesibil tuturor membrilor comunitatii. In zona a existat un dispensar, Dispensarul Valtoarei, insa incepand cu anul 2002 acesta a fost dezafectat. In acest moment locatia se afla in litigiu si nu poate fi reabilitata nici de autoritatea locala si nici de Ministerul Sanatatii pana cand nu se claficifia situatia.


9. Nivelul de instruire al populatiei cu privire la importanta sanatatii este scazut

Nivelul de instruire al populatiei cu privire la importanta sanatatii este scazut in randul membrilor comunitatii din Aleea Livezilor. Populatia nu este constienta de riscurile la care sunt supusi zilnic datorita conditiilor de trai. Nu stiu cum sa se protejeze impotriva imbolnavirilor, nu participa la actiuni de sanatate publica iar munca mediatorului sanitar din comunitate este ingreunata de rezistenta la schimbare a membrilor comunitatii.

Consideram ca in cazul in care nu se intervine de urgenta in acesta comunitate din Ferentari riscul de imbolnavire pentru toata populatia este foarte ridicat. Copii vor avea cel mai mult de suferit deoarece acestia sunt zilnic predispusi imbolnavirilor. Trebuie dezvoltat un sistem de protectie a persoanelor .

Descrierea Organizatiei

Asociatia de Dezvoltare Comunitara Ferentari, este o organizatie neguvernamentala, care s-a infintat la data de 10.11.2009, ca metoda de abordare a problematicii comunitatii din cartierul Ferentari, sect 5, Bucuresti.

Asociatia considera ca, lipsa comunicarii dintre autoritatea locala si comunitate a contribuit semnificativ la amanarea rezolvarii/ignorarea problemelor cu care se confrunta comunitatea noastra.

De asemenea, in procesul de rezolvare a problemelor acestei comunitati, consideram ca trebuie sa existe o abordare participativa: autoritate locala, societate civila si membrii comunitatii. Speram ca, prin infiinatarea organizatiei sa asiguram pe de o parte, comunicarea cu autoritatea locala , si pe de alta parte mobilizarea comunititatii,fapt care sa conduca la imbunatatirea situatiei membrilor comunitatii defavorizate din cartierul Ferentari.

MISIUNE, SCOP si OBIECTIVE ADCF

Misiunea ADCF este de a promova dialogul social, participarea si implicarea comunitatii in structurile de luare a deciziilor privind programele de dezvoltare comunitara, adresate populatiei defavorizate.

SCOPUL ASOCIATIEI

Scopul Asociatie de Dezvoltare Comunitara Ferentari este elaborarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea programelor de dezvoltare comunitara, care contribuie la imbunatatirea situatiei grupurilor dezavantajate, precum si protectia drepturilor omului bazat pe pricipiul non-discriminarii si egalitatii de sanse intre cetateni

Obiective

1. Implementarea de proiecte/programe care vizeaza educatia si formarea profesionala a membrilor comunitatilor defavorizate in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere.

2. Organizarea de cursuri de formare profesionala a membrilor comunitatilor dezavantajate in profesiile care conduc la imbunatatirea accesului acestor pe piata muncii.

3. Implementarea de proiecte/programe care vizeaza corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii.

4. Implementarea de programe/proiecte care vizeaza protectia mediului.

5. Infiintarea de Centre Comunitare la nivel local care sa ofere servicii integrate populatiei defavorizate.

6. Realizarea si implementarea de programe/proiecte in domeniul sanatatii.

7. Realizarea si implementrea de programe/proiecte in domeniul educatiei.

8. Realizarea si implementrea de programe/proiecte adresate tinerilor apartinand populatiei defavorizate.

9. Dezvoltarea de parteneriate locale cu autoritatile competente in vederea apartinand dezvoltarii comunitare a comunitatilor defavorizate.

10. Realizarea de studii si cercetari cu privire la situatia grupurilor dezavantajate.

11. Realizarea de rapoarte,studii,analize,cercetari care vizeaza protectia drepturilor omului.

12. Promovarea parteneriatului de gen in viata publica si privata.

13. Implementarea de proiecte/programe care contribuie la imbunatatirea participarii femeilor din comunitatile defavorizate la viata publica.

14. Incurajeaza si sustine participarea la educatia formala si non-formala a tinerilor si studentilor care provin din comunitati defavorizate.

15. Implemntarea de proiecte/programe adresate dezvoltarii comunitare a comunitatilor defavorizate cu accent pe comunitatea romilor.

16. Derularea de campanii de constientizare pentru combaterea discriminarii fata de grupurile dezavantajate cu accent pe comunitatea romilor.

17. Implementarea de proiecte/programe privind promovarae incluziunii sociale la nivel local/regional.