Faceți căutări pe acest blog

miercuri, 28 aprilie 2010

Raport de activitate -noiembrie 2009-aprilie 2010

In perioada noiembrie 2009-aprilie 2010, Asociatia de Dezvoltare Comunitara Ferentari, si-a desfasurat activitatea prin actiuni de voluntariat, activitati de consiliere, mediere, facilitare in interesul membrilor comunitatii din Ferentari, sector 5, Bucuresti.

Membrii Asociatiei de Dezvoltare Comunitara Ferentari, in cadrul Centrului de Asistenta Medico-Sociala Sastipen, au efectuat sesiuni de consiliere, informare, educare si constientizare/comunicare,cu beneficiarii centrului.

Sesiunile de informare, educare si constientizare/comunicare, se refera la calitatea de asigurat medical, necesitatea inscrierii persoanelelor asigurate pe lista unui medic de familie, necesitatea consultului medical periodic, constientizarea nevoii de a avea acte de identitate, livrarea informatiilor, necesare depunerii unui dosar catre Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca, in vederea obtinerii unui loc de munca si cursuri de calificare profesionala.

In data de 15.01.2010, Asociatia de Dezvoltare Comunitara Ferentari, a incheiat un acord de parteneriat cu Cabinetul Individual Dr. Tiripa Marian Octavian, in vederea sustinerii reciproce, colaborararii in vederea atingerii obiectivelor specifice activitatii partilor, si promovarea imaginii partenerilor.

In baza acestui protocol, membrii ADCF, au sustinut sesiuni de consiliere, informare, educare si comunicare/constientizare, cu membrii comunitatii si a contribuit la inscrierea pe lista unui medic de familie, un numar de 486 de persoane, care erau beneficiari de asigurare medicala, dar nu aveau cunostinta de beneficiile acesteia, implicit de asistenta medicala oferita de medicul de familie.

In data de 26.02.2010, Asociatia de Dezvoltare Comunitara Ferentari, a incheiat un acord de parteneriat cu Scoala Generala Nr. 136, Bucuresti, sector 5, in vederea sustinerii unui program de mentoring prin intermediul unor sesiuni de consiliere, informare, educare si constientizare/comunicare, predate de personal autorizat si anume: educator de sanatate, outreach worker, medic primar, medic psiholog, formatori.

Sesiunile de consiliere, informare, educare, constientizare/comunicare, abordeaza teme din diferite domenii, si se adreseaza elevilor, parintilor, precum si cadrelor didactice.

Scopul parteneriatului este informarea, educarea si constientezarea beneficiarilor, cu privire la necesitatea si importanta starii de sanatate personale si implicarii in dezvoltarea comunitatii din carterul Ferentari, sector5, Bucuresti.

In data de 08.03.2010, Asociatia de Dezvoltare Comunitara Ferentari a semnat un acord de parteneriat cu Agentia Locala de Ocuparea a Fortei Munca, Sector 5, Bucuresti, in vederea medierii relatiei dintre membrii comunitatii din Ferentari, Sector 5, Bucuresti si serviciile oferite de ALOFM, prin intermediul consilierii, informarii, in vederea accesarii serviciilor oferite de ALOFM, sector 5, Bucuresti.

Scopul parteneriatului este accesarea si informarea cu privire la serviciile oferite de Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Sector 5, Bucuresti, pentru a contribui la dezvoltarea membrilor comunitatii din cartierul Ferentari, Sector 5, Bucuresti.


In baza acestui parteneriat, membrii ADCF, au insotit mai multe persoane, la Agentia Locala de Ocupare a Fortei de Munca, sector 5, Bucuresti, in vederea medierii relatiei dintre institutie si beneficiari, in vederea obtinerii unul loc de munca sau a unui curs de calificare.

In data de 14.04.2010, Asociatia de Dezvoltare Comunitara Ferentari, a incheiat un acord de parteneriat cu Scoala Generala Nr. 2, Bucuresti, sector 5, in vederea sustinerii unui program de mentoring, prin intermediul unor sesiuni de consiliere, informare, educare si constientizare/comunicare, predate de personal autorizat si anume: educator de sanatate, outreach worker, medic primar, medic psiholog, formatori.

Sesiunile de consiliere, informare, educare, constientizare/comunicare, abordeaza teme din diferite domenii, si se adreseaza elevilor, parintilor, precum si cadrelor didactice.

Scopul parteneriatului este informarea, educarea si constientezarea beneficiarilor, cu privire la necesitatea si importanta starii de sanatate personale si implicarii in dezvoltarea comunitatii din carterul Ferentari, sector5, Bucuresti.In data de 26.04.2010, Asociatia de Dezvoltare Comunitara Ferentari, a incheiat un acord de parteneriat cu Cabinet Medical Individual Dr. Tiripa Marian Octavian si Centrul Romilor Pentru Politici de Sanatare SASTIPEN, in vederea dezvoltarii si implementarii unui program de asistenta medico-sociala adresat populatiei defavorizate din cartierul Ferentari, sector 5, Bucuresti.

luni, 26 aprilie 2010

Parteneriat cu Scoala Generala Nr.2 sector 5, Bucuresti

In data de 14.04.2010 Asociatia de Dezvoltare Comunitara Ferentari a incheiat un acord de parteneriat cu Scoala Generala Nr.2 sector 5, Bucuresti.

Obiectul principal al protocolului de colaborare il reprezinta sustinerea reciproca pentru facilitarea implementarii unui program de mentoring in cadrul Scolii Generale cu clasele I-VIII,nr.2.

Alte obiective specifice ale protocolului sunt activitati de informare,educare si constientizare cu privire la importanta sanatatii,mobilizare si consiliere a aelevilor aflati in situatii de risc (consumatori de droguri,TBC,HIV/SIDA.hepatita,bolnavi cronici).

Asociatia de Dezvoltare Comunitara Ferentari este responsabila de implementarea si dezvoltarea activitatilor derulate in cadrul programului de mentoring,de coordonarea echipei ce va sustine acest program si de realizarea unui raport trimestrial al activitatilor derulate.

Parteneriat Agentia Locala de Ocupare a Fortei de Munca,Sect 5, Bucuresti

In data de 19.03.2010 Asociatia de Dezvoltare Comunitara Ferentari-ADCF a semnat un protocol de colaborare cu Agentia Locala de Ocupare a Fortei de Munca sector 5, Bucuresti.

Scopul acestui parteneriat este de imbunatatire a accesului membrilor comunitatii din cartierul Ferentari la serviciile oferite de Agentia Locala de Ocupare a Fortei de Munca,prin intermediul activitatilor de informare si consiliere.

Aocierea este constituita pe baza libertatii de vointa a partilor.Obiectul principal al protocolului de colaborare il reprezinta sustinerea reciproca pentru facilitarea derularii unor activitati de mediere a relatiei cu membrii comunitatii sin cartierul Ferentari,sector 5,Bucuresti.

In baza acestui parteneriat Asociatia de Dezvoltare Comunitara Ferentari efectueaza activitati de informare si constientizare a membrilor comunitatii cu privire la importanta unui loc de munca si activitati de identificare,mobilizare si consiliere a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.